Natuurbeheer en informatieborden

Als u onlangs de begraafplaats hebt bezocht heeft u het vast al gezien. Er is op diverse plekken gedund. Hierdoor is ruimte en licht in het bos ontstaan. Op deze plekken kan nieuwe natuur zich ontwikkelen en krijgen bomen meer ruimte om uit te groeien. Door het gebruik van de houtsnippermachine zijn helaas een aantal paden wat drassig geworden. Daar is nu een laag houtsnippers op aangebracht. In het voorjaar gaan we deze paden egaliseren en opnieuw inzaaien met gras.  Hieronder een impressie van de natuurbegraafplaats na de dunning.

De afgelopen periode zijn er ook informatieborden en bewegwijzering op de begraafplaats aangebracht. Alle entrees zijn voorzien van wandelborden. Zo is het voor wandelaars in de omgeving direct duidelijk dat zij zich op een natuurbegraafplaats vinden.

 

Geplaatst in Mepperdennen, Natuur