Natuurbegrazing

De komende maanden wordt de natuurbegraafplaats begraasd door een twintigtal schapen, en inmiddels ook vier lammetjes!  De kudde bestaat uit Schoonebeker Heideschapen en Bentheimer Landschapen. Twee zeldzame schapenrassen die nauw aan elkaar verwant zijn.

Het zijn grote langbenige schapen met grote oren, een duidelijke “Romeinse” neus en een lange staart. Ze worden daarom ook wel “Langsteert” genoemd. De dichte wol valt recht naar beneden en maakt hen ongevoelig voor regen. Schonebekers zijn sterke en gezonde schapen, ideaal voor landschapsonderhoud. Die rol mogen ze ook vervullen op de natuurbegraafplaats. Ze eten grassen, diverse onkruiden en opslag van vogelkers. Het gebied waar de schapen grazen is afgezet met een raster, wat om de zoveel tijd verplaatst wordt naar een nieuw gebied. Graven worden waar nodig beschermd en afgezet.  Door natuurbegrazing krijgt de onderbegroeiing meer kans. Een ander voordeel ten opzichte van maaien is dat insecten en kleinere diertjes op tijd weg kunnen vluchten.

Het Bentheimer Landschaap ontstond 200 jaar gelden aan de Duitse kant van de grens bij Schoonebeek, uit verschillende soorten Nederlandse en Duitse heideschapen. Aan de Nederlandse kant van de grens ontstond de Schoonebeker. Over de naam is discussie, sommigen stellen dat de naam niet aan de plaats refereert, maar afkomstig is van het Duitse Schöne becker: fraai gekopt. Toen de schrale gronden van Drenthe vruchtbaarder waren gemaakt, had men behoefte aan een schaap dat iets forser was dan het kleinere Drents Heideschaap. Rond 1940 waren er ruim 15000 Schoonebekers en Bentheimers, maar in de jaren vijftig werd massaal overgeschakeld naar  commercieel aantrekkelijke schapenrassen. In 1977 waren er nog maar 50 Bentheimers en een tiental Schoonebekers.

Dankzij liefhebbers worden de schapenrassen behouden voor de toekomst. De populatie Bentheimers bestaat momenteel weer uit 10.000 schapen, die allemaal afstammen van de 50 schapen uit de jaren zeventig. De Schoonebeker heeft nog steeds een kwetsbare status, maar inmiddels zijn er wel alweer 3400 ooien. De schapen op natuurbegraafplaats Mepperdennen zijn afkomstig van herder Nick Waninge, die meerdere oude rassen inzet voor natuurbegrazingsprojecten en zo bijdraagt aan het behoud van zeldzame schapenrassen.

U bent van harte welkom bij de schapen te kijken, let wel op, er staat stroom op de omheining. Dit is om de schapen binnen het afgezette gebied te houden en er voor te zorgen dat er geen honden bij kunnen komen. Gelieve de schapen niet te voeren.

Geplaatst in Mepperdennen, Natuur