De natuurbegraafplaats

Natuurbegraafplaats Mepperdennen ligt vlakbij het plaatsje Meppen in een van de stilste gebieden van Drenthe. Een oase van rust.

 

Het ontstaan van de natuurbegraafplaats

Meppen is een esdorp dat is ontstaan in de middeleeuwen. Het terrein van de natuurbegraafplaats is 22 hectare groot. Tot aan de jaren vijftig van de vorige eeuw was hier vooral  woeste grond en stuifzand. In de jaren vijftig werd het land ontgonnen. Rond de eeuwwisseling is het huidige bos aangeplant. De familie ging op zoek naar een duurzame manier om het bos te onderhouden. Met de komst van de natuurbegraafplaats kan het bos de komende jaren verder ontwikkeld worden.

 

Over Mepperdennen

Het bos op de natuurbegraafplaats is nu nog jong, vrij dicht en bestaat vooral uit groepjes van diverse bomen. Van boven gezien is het net een lappendeken. Vanuit Meppen kunt u de natuurbegraafplaats via de Zwarte Hurenweg bereiken. Twee beuken staan goed zichtbaar als een soort poort bij de ingang van het terrein. Op de centrale open plek staat een groep beuken. Vanuit deze geborgen plek kunt u uitkijken op de omgeving. In het noordelijke deel staat een halve cirkel met kastanjes.

 

Voorzieningen

De natuur krijgt op natuurbegraafplaats Mepperdennen alle ruimte. Rust en troost tussen de ritselende bomen en fluitende vogels staat voorop. Midden in het gebied staat een bescheiden ontvangsthuis van hout.  Wie meer wil weten over natuurbegraven kan altijd even ons gebouw binnenlopen.

Het gebouw is geschikt voor het samenkomen van een kleine groep mensen. Denk hierbij aan een intieme plechtigheid, condoleance, nazit of combinatie hiervan. Het is ook mogelijk om een eenvoudige afscheidsceremonie te houden in de open lucht.

 

 

Natuurbeheer

Het natuurgebied en natuurbegraafplaats Mepperdennen worden onderhouden volgens het beheersplan van Stichting Heidehof.

Aan de randen houdt het bos zijn besloten karakter, zodat er plek blijft voor kleine dieren. Meer in het midden vindt u meer openheid. Daar hebben de afzonderlijke bomen meer ruimte om mooi uit te groeien. De open plekken zijn ook waardevol voor de biodiversiteit: gras maakt plaats voor wilde bloemen en planten. Vele soorten insecten, vogels en kleine zoogdieren voelen zich thuis in de vegetatie rondom de randen van deze open plekken. Op de natuurbegraafplaats worden bijenhotels en vogelkasten opgehangen. Alle delen van het bos kunnen over onverharde wandelpaden worden bereikt.

De opbrengsten uit de natuurbegraafplaats komen direct ten goede aan het beheer van de natuur op het landgoed.