Over ons

Natuurbegraafplaats Mepperdennen is een initiatief van Stichting Heidehof. Landgoed Heidehof  is onderdeel van Landgoed Heidehof een 170 ha groot natuurgebied gelegen in Eext (Drenthe). De huidige eigenaren, Annetje Braat en Dolf van der Weij konden Landgoed Heidehof in 1996 verwerven. Zij zochten destijds een plek om te wonen met een klein stukje bos om hun liefde voor de natuur te delen. Nadat Heidehof 3 keer op hun pad was gekomen, moest het wel voorbestemd zijn en hebben ze het gebied aangekocht.

Stichting Heidehof
Vrij snel na hun vestiging op Landgoed Heidehof richtten Annetje en Dolf Stichting Heidehof op om 3 belangrijke doelstellingen, zogenaamde mission statements, vast te leggen:

  • verhoging van de natuurkwaliteit van het landgoed en andere natuurgebieden
  • reïntegratie relatie mens en natuur
  • streven naar hogere maatschappelijke en politieke waardering van natuur (intrinsieke en economische waarde)

Over Mepperdennen
Natuurbegraafplaats Mepperdennen is een 22 hectare groot natuurgebied aan de rand van Meppen. De natuurbegraafplaats is midden in het bos gelegen en kent een besloten karakter. Dankzij de verrassende zichtlijnen is het open veld op verschillende plekken zichtbaar.

Vanuit Meppen kunt u de natuurbegraafplaats via de Zwarte Hurenweg bereiken.

Een gebied met historie

Meppen is een esdorp dat is ontstaan in de middeleeuwen. Het dorp grenst aan twee essen, en wordt voor het eerst genoemd in een document uit 1335. Het terrein van de natuurbegraafplaats is 22 hectare groot. Tot aan de jaren vijftig van de vorige eeuw was hier vooral stuifzand, grenzend aan het veen verderop. De familie Nijhoving maakte er akkerbouwgrond van. Rond de eeuwwisseling is het huidige bos aangeplant. De familie ging op zoek naar een duurzame manier om het bos te onderhouden. Met de komst van de natuurbegraafplaats kan het bos de komende jaren verder ontwikkeld worden.

Natuurbeheer
Het bos op de natuurbegraafplaats is nog jong, vrij dicht en bestaat vooral uit groepjes van diverse bomen. Van boven gezien is het net een lappendeken. Er is eik, grove den, spar, en veel berk.

In het natuurbeheerplan wat hier de komende tijd gerealiseerd wordt, gaan we open plekken en overgangen in het bos creëren, door het bos wat te dunnen. Hierdoor komt er meer zon bij en krijgt de kruidlaag een kans. Ook krijgen door dunning de bomen een betere kans om uit te groeien.

Al dit soort werkzaamheden en ook het beheer in de verre toekomst, kunnen we bekostigen dankzij de natuurbegraafplaats. Een deel van de grafrechten die mensen betalen, worden in een toekomstfonds gestort. Zo dragen mensen die een graf reserveren bij aan de natuur, nu en in de toekomst.